Životnost zubních implantátů

Obecně platí, že životnost zubních implantátů omezena není. V praxi se však všechny implantáty takto příznivě nechovají. Zhruba desetina procenta zubních implantátů se hned v začátku nevhojí. Co se týče dlouhodobého pohledu, tak po deseti letech zůstává v dolní čelisti v perfektním stavu zhruba 95 % implantátů a v horní čelisti přibližně 90 % implantátů. Selhání většinou není doprovázeno nápadnými příznaky, proto je důležité pravidelně navštěvovat zubního lékaře, který může selhání včas odhalit. V případě neúspěchu lze zubní implantát opakovaně zavést.

Životnost zubních implantátů je ovlivněna mnoha faktory, přičemž závisí i na Vaší péči. Mezi tyto faktory patří úroveň ústní hygieny, kvalita a tloušťka čelistní kosti, počet implantátů v dutině ústní, kouření – užívání cigaret nad deset denně zhoršuje úspěšnost funkce zubního implantátu o několik procent, a mnoho dalších.

Důležité je vědět, že úspěšnost implantace nezávisí na typu použitého implantátu, ale spíše na zkušenostech implantologa. Dnešní svět je globální a zubní implantáty si jsou tedy dosti podobné, navíc titanový materiál, ze kterého jsou zubní implantáty vyrobeny, se pevně spojuje s kostí a je velmi dobře přijímán lidským organismem. Navíc u něj nebyly prokázány žádné toxické ani karcinogenní účinky. Lepší je tedy zaměřit se na to, kdo implantát používá, než na to, jaký implantát je použit.

Možné komplikace

Zavedení zubního implantátu, stejně jako všechny chirurgické zákroky, je spojeno s určitými zdravotními riziky, která se však vyskytují jen velmi zřídka. Pokud se vyskytnou, je potřeba je okamžitě začít léčit. Jak již bylo řečeno, implantace nejčastěji selhává následkem kouření, užíváním některých léků, nebo nedostatkem čelistní kosti v okolí náhrady zubu.

Mezi časté komplikace se řadí vznik infekce v ráně, nebo mechanické poškození zubního implantátu, například jeho ulomení. Méně častou komplikací může být poškození okolních struktur nahrazeného zubu (nervová zakončení – bolest a brnění v oblasti implantace, dutiny – problém u zubních implantátů v horní čelisti v blízkosti těchto struktur). Alergie na titan, ze kterého je implantát zhotoven, je vzácná a prakticky se nevyskytuje. Co se týče alergie na léky či anestezii, je potřeba na ni upozornit Vašeho ošetřujícího lékaře, který po konzultaci zvolí jiný typ účinné látky.

Důležité je nebát se a v případě jakýchkoliv pochybností se poradit s Vaším lékařem, který Vám ochotně vše vysvětlí, a společně najdete nejlepší řešení.